Big Data

Smart shipping

In de huidige manier van transporteren is het zeer belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in de verschillende verzendingsprocessen. Op deze manier is het mogelijk om efficiënter en meer doelgericht te werken zodat we kunnen focussen op het eindresultaat én op het goede verloop van alle fases van het transportproces. Meer info hierover kan u terugvinden in onze missie.

Monitoren

Daarom worden uw zendingen nauwkeurig gemonitord tijdens elke fase van het transport. Zo kunnen we van elke zendingstransactie een actuele voorstelling alsook het grotere geheel van de zendingen weergeven.

Dit geldt voor al onze activiteiten zoals zeevracht, luchtvracht en wegtransport.

Digitaal werken

Al onze medewerkers van Embassy Freight Services Europe N.V. beschikken steeds over een duidelijk overzicht van uw zending die ze kunnen bekijken op meerdere schermen om direct te kunnen inspelen op het online gebeuren.

Bovendien verwerken we alle documentatie reeds 100 % digitaal.

Continue ontwikkeling

De werkprocessen en analyses van Embassy Freight Services Europe NV zijn continu in ontwikkeling met als doel om snel in te kunnen spelen op de veranderingen in de logistieke wereld.

Volgende ontwikkelingen zijn nu reeds (of binnenkort) beschikbaar:

  • Track & Trace – smart tracking
  • Specifieke rapportering per gebruiker of systeem
  • Proactief “event management” d.m.v. alerts
  • Globale en multimodale vrachtaanvragen
  • Boeking en vracht informatie

Contacteer ons voor meer informatie.