Terminal by night 3

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Al onze verrichtingen geschieden op basis van de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad d.d. 24 juni 2005  onder nr. 0090237.

De tekst van deze voorwaarden wordt u gratis toegezonden op eerste verzoek. De voorwaarden zijn hieronder te downloaden.