Embassy Freight Services Europe NV foundation Lean and Green

Lean and Green: ontstaan

Embassy Freight Services Europe N.V. beschouwt het als zijn morele en maatschappelijke plicht bij te dragen aan het behoud en welzijn van onze planeet.
Als logistieke dienstverlener menen we door o.a. deel te nemen aan het Lean & Green traject hier een belangrijke bijdrage in te kunnen doen,  hopend dat de noodzakelijke ‘mental shift’ in dat opzicht een breder draagvlak zal krijgen.

In oktober 2016 zijn we samen met de medewerking van VEA en VIL van start gegaan met het Lean & Green project en engageren we ons om de CO2 emissies met 20% te verminderen over de volgende 5 jaar.

Samen met 3 andere logistieke spelers in het Antwerpse havengebied – die de Lean en Green award tevens hebben behaald – geeft een dergelijk engagement aan dat ook de KMO sector in staat is hiervan een beleidspunt te maken, naast de ‘modal shift’ naar een meer omvattende ‘mental shift’.

Lees meer over modal en mental shift van Lean & Green.