Tokyo Japan

JEFTA is effectief van kracht vanaf 1 februari 2019

Tokyo Japan

24 jan 2019

Vrijhandelsakkoord tussen EU en Japan

JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement) het vrijhandelsakkoord tussen EU en Japan – dat in december 2017 werd gesloten – zal vanaf 1 februari 2019 effectief in werking treden.
Zo zal 98% van de invoertarieven die Japan heft op goederen uit de EU, worden afgeschaft.
Europa schrapt onder meer de invoertarieven voor Japanse auto’s. Andersom kunnen veel zuivelproducten – waaronder Europese kazen – op termijn tarief vrij naar Japan worden geëxporteerd.
Het akkoord kan de Europese export met 16 tot 24 procent verhogen.

Japan is in Azië – na China – de grootste handelspartner van de EU en door dit akkoord zal de handel alleen nog maar toenemen.

Hoe kunt u profiteren van het handelsverdrag?

Om bij import vanuit Japan voor verlaagde of zelfs nul invoerrechten in aanmerking te komen dient u de preferentiële oorsprong van de goederen aan te tonen.

Dit kan op 2 manieren:

  1. Attest van Oorsprong

De Japanse exporteur mag zelf een verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen (dit wordt meestal op de factuur vermeld). Een Attest van oorsprong is 12 maanden geldig.

  1. Importer’s knowledge

Bij een beroep op importer’s knowledge is de importeur zelf volledig verantwoordelijk voor het (kunnen) aantonen van de oorsprong van de goederen door middel van documentatie of ander bewijsmateriaal.

Meer informatie over JEFTA ?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.