Gevarengoed

IMO / gevarengoederen

Gevaarlijke goederen zijn goederen of materialen die een gevaar kunnen vormen voor gezondheid, veiligheid of bezit. Om deze goederen te vervoeren (in- en uitladen inbegrepen) bestaan er veiligheidsrichtlijnen die over de hele wereld erkend zijn, nl. IMDG of International Maritime Dangerous Goods code.

Voorbeelden van gevarengoed:

– vlas

– schoonmaakmiddelen

– meststoffen en insecticiden

– vernis, verf, lijm

– ijzeroxide

– munitie (IMO 1)

– …

Bij Embassy Freight Services Europe N.V. kregen verschillende medewerkers een opleiding waardoor zij de nodige administratieve formaliteiten in verband met gevaarlijke goederen kunnen voorzien; dit is enkel mogelijk voor personen met het vereiste certificaat. Op deze manier maken wij het mogelijk deze goederen te vervoeren over zowel zee, weg als lucht.

Daarbuiten hebben wij een gespecialiseerde afdeling voor het verschepen van Imo 1 goederen zoals explosieven, vuurwerk, munitie en wapens.

Uw contactpersoon

Handen

Sales department

T +32 3 646 0447

embassy@embassy-freight.be

Service contact form NL